P.Howard – Rejtő Jenő Legendás élete

P.  H o w a r d  –  R e j t ő   J e n ő   L e g e n d á s   é l e t e

2009. március 17 – 2009. július 12.

A Rejtő Jenő (1905-1943) emlékét megidéző tárlat több szempontból is rendhagyó.  Először is témája, mert aligha akad magyar író, akit kevésbé tudnánk elképzelni a jobbára magasztos és komoly témákra szakosodott múzeumokban. Ezért aztán a több közgyűjtemény összefogásával született projekt szokatlan módon közelítette a Rejtő-jelenséget.


A hagyományos rész korabeli plakátokkal, színlapokkal, fotókkal és kávéházi enteriőrrel idézte meg a ’30-as évek pesti hangulatát, s benne Rejtő Jenőt, a sikeres színpadi és kabarészerzőt, az író alkotótársait, a kor színházi világát. A legendákkal terhes, bizonytalan életrajz állomásait a kevés fennmaradt tárgyi emlékkel dokumentálta, egynémely legendát pedig egyenest megcáfolt. Így láthatók voltak a nagyközönség előtt ismeretlen kéziratok, hivatalos okmányok, első kiadások. Külön érdekesség a legtöbb Rejtő-ponyvát megjelentető Nova kiadó megannyi könyvborítója, ill. az 1950-es években Izraelben kiadott magyar, német és ivrit nyelvű Rejtő-füzetkék. Teljes terjedelmében olvasható volt az írót végső soron halálba küldő „gyilkos cikk”, melynek megjelenése után hamarosan megkapta a munkaszolgálatos behívóparancsot, majd nemsokára Ukrajnába került, ahonnét a legyöngült, beteg író már nem tért vissza.

rejto_kiallitas4.jpg

 

Az író szellemiségét tiszteletlenül is tiszteletben tartó tárlat számos rendhagyó motívumot vonultatott föl, melyek egy része a kriminalisztikában járatosak előtt lehet ismerős (kocsmai „önvédelmi” eszközök, bilincsgirland, filmfüggöny, csontvázbalett stb.). Rejtő-i szellemben fogant a kiállítás látványos – olykor szándékoltan giccsbehajló – része, melyben a ponyvaregényekből ismerős helyszínek (matrózkocsma, dzsungel stb.) és figurák keltették életre az író utánozhatatlan, abszurd humorú világát. E kiállítás-paródiában a „ponyvakirály” világának fiktív relikviái, áldokumentumai frappáns idézetekkel fűszerezve kalauzolták a látogatót.

rejto_kiallitas2.jpg

Rejtő Jenőt a korszak számtalan kalandregényírója közül nyelvi humora emelte ki, legjobb könyvei valójában ponyva-paródiák, s bizonyságát adják a szerzőt túlélő és túléltető szöveg öntörvényűségének. Nem véletlenül lett a magyar irodalom egyik legolvasottabb írójává, aki legjobb pillanataiban a pesti zsidó humor felülmúlhatatlan mesterének bizonyult. Egyszersmind ez a nyelvi humorba ágyazottság lett részben az író „vizuális veszte”, legalábbis ami könyveinek megfilmesíthetetlenségét illeti (a műfordításokról nem is szólva). A Rejtő-univerzum mindeddig sikeresen ellenállt a filmesek kísérleteinek, az író képi világát leginkább a képregény műfaja tudta megragadni, melynek sikerültebb darabjaiból szintén kaphattunk ízelítőt.

 

 

Ugyanakkor a jónevű animációs rendező,

Varsányi Ferenc az utolsó teremben e kiállítás alkalmából készített animációs dokumentumfilmmel tisztelgett az író előtt (egész pontosan egy „animációs dokumentarista legendáriummal”). A Volt egyszer egy regényhős, akit P. Howardnak hívtak… című, lehetetlennek tűnő vállalkozásban 2 rajzfilm-figura (Csülök és Tuskó Hopkins – ők egyébként „romlatlan valójukban” a kiállításban is fölbukkannak) idézte föl 25 percben Rejtő Jenő életét, stílusosan egy füstös csapszékben. Narrációjukat archív filmfelvételek, fotók, plakátok stb. egészítették ki, fölidézve az író kalandos életének állomásait, ismertebb művei keletkezésének körülményeit. Egynémely életmozzanata valósággal vetekedett könyveinek történéseivel, így nem véletlenül hangzik el a következő mondat: „Rejtő Jenő úgy élt, hogy akár valamelyik regényének hőse is lehetett volna…”

E tárlatnak két célja volt. Megismertetni az író életét, mivel hiába a közönség 90 százaléka Rejtő-rajongó, mégis az élettörténetét kevesen ismerik.

Másik törekvésünk, hogy az irodalomtörténet is befogadja Rejtőt teljes jogú szerzőként, melyhez e kiállítással talán hozzásegítettük.

A közönség nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadta e tárlatot, több mint ötezer látogatót vonzott.

 Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet ...
Mesepedagógiai műhely tt. A foglalkozások 2014 őszén z&aacut ...
További cikkek
Eseménynaptár
2015. Március « | »
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Új design
Hitközségi hírek