A pokol traktátusa

pokoltrakt_gyehenna.jpg

SCHŐNER ALFRÉD

A pokol tarktátusa képekben című könyv megvásárolható a Magyar Zsidó Múzeumban
Ár: 3 500.- Ft
Gabbiano-Print KFT 2008
Ajánlás: Ungvári Tamás
Szerkesztő: Oláh János
Angol fordítást gondozt: Kárpáti Judit
Könyvterv és nyomdai előkészítés: Kerényi János grafikusművész
Reprodukció és képszerkesztés: Schäffer László
Felelős kiadó: Izsák Gábor

A POKOL TRAKTÁTUSA KÉPEKBEN

A Nagykanizsai Hevra Kadisa kéziratos könyv képsorozata tartalmilag két részre bontható:
- a pokolra,16
- a temetést megelőző folklorisztikus részekre.
Az ókori héberek felfogása a túlvilági életről sok esetben azonos a korábban élt vagy a korabeli népekével. Ezekre szemléletes példa az endori asszony esete, aki Sámuel szellemét idézi fel.17 Az elhunytak transzcendens lények, akik a jövőbe látnak, s arra hivatottak, hogy válaszoljanak az emberi hívásra. Hiszen a földi lét befejeztével - vallja a teológia - a szellem, a lélek visszatér az ősadományozóhoz, azaz Istenhez.
A protobibliai vagy bibliai írások a holtak állapotáról eltérő képet festenek, mint ami más kulturális egységekben, illetve más ókori népek irodalmában található. Az elhunytak pihenőhelyét Seolnak hívják, de erről csak kevés helyen nyilatkozik a Szentírás. Néha úgy tunik, hogy Isten csak az élők iránt érdeklődik, az elhunytak e körön kívül esnek.18
A Jeruzsálem melletti Hinnom-völgy nevéből származik a gyehenna szó. Itt volt az a völgy, amelyet Tófetnek neveztek, s ahol Molohnak áldoztak.19 Egy késői forrás, a Midrás Konén, a pokolról helyrajzi képet is ad. A gyehenna hét réteget foglal magában, s mindegyikében van egy sötétségtartomány. Minden réteg tüze hatvanszorta égetőbb a felette lévő réteg tüzénél. Itt lakolnak a vétkesek bűneikért, itt kínozzák az angyalok a kárhozottakat.
Az ősi héber vallás egyértelműen "e világi" volt. Szemléletes bizonyítéka a zsidóság tanításának a tízparancsolat V. igéje, amely így szól: "Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy e földön." A legfőbb ígéret a "hosszú élet", s nem a túlvilági boldogság. Hitük szerint a meghaltak nem dicsérhetik a legfőbb lényt, Istent. A holtak birodalma számukra akkor tipikusan többistenhívő felfogás, a pogányok vagy a babilóniaiak hite. Jóval később, a hellenizmus ideológiájának diadalra jutása után, a görög gondolatvilág hatása alatt összekapcsolódik a Seolba vetett régi hiedelem a halhatatlanságról vallott új elképzelésekkel. Ez már magába ötvözte az igazak megdicsőülését, a bűnösökre kirótt különféle büntetéseket és a feltámadás áhítását.
A zsidóság gondolkodási rendszerének új szakasza magában hordozza az őskereszténység formáló erejű hatását. Az evangéliumi irodalomban és az apokrif szövegekben egy más gondolatvilággal találkoztak. A keresztény irodalom pokoljárásainak irodalma hatott a zsidóságra is.

 Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet ...
Mesepedagógiai műhely tt. A foglalkozások 2014 őszén z&aacut ...
További cikkek
Eseménynaptár
2015. Február « | »
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Új design
Hitközségi hírek